| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Preguntas UD3

Page history last edited by aguado 14 years, 2 months ago

 

1.- Define ou explica o que é:

 • Porto
 • Portos ben coñecidos (well-known)
 • Comunicacións Orientadas á Conexión
 • Comunicacións Non Orientadas á Conexión
 • Conmutación de Mensaxes
 • Conmutación de Paquetes
 • ATM
 • ACK / NACK
 • Cabeceiras
 • Control de Acceso ao Medio (MAC)
 • Control de Fluxo
 • Control de Erros
 • Suma de verificación (Checksum)
 • Modelos de Referencia
 • Capa ou nivel
 • Entidades e entidades pares
 • Protocolo
 • Interfaz
 • Arquitectura de Rede
 • Pila de Protocolos

 

 1. Breve historia do modelo OSI. ¿Por qué aparece? Cales son os seus obxectivos. Características. Problemas ou inconvenientes. ¿Por qué non tivo éxito?
 2. Capas do modelo OSI: Nome, Función principal. Funcións, Protocolos.
 3. Breve historia do modelo TCP/IP.
 4. Correspondencia de niveis dos modelos OSI e TCP/IP
 5. LUI, GUI
 6. Protocolos modelo TCP/IP
  1. Cita o nome, función e nivel dos protocolos TCP/IP que coñezas.
 7. Qué é a máscara de subrede, táboa de enrutamento..
 8. Protocolo IP v6. ¿Por que aparece? Características.
 9. Subcapas nivel enlace: LLC, MAC
 10. Técnicas de control de erros: bits de paridade, códigos cíclicos (CRC)
 11. Protocolos de parada e espera, ventana deslizante.
 12. IEEE 802.3 (Ethernet) CSMA/CD 1-persistente
 13. IEEE 802.11 (Wifi). CSMA/CA
 14. 10BASET, 100BASET, 1000BASET, 1000BASEFX
 15. Ventajas e inconvenientes das redes inalámbricas
 16. Firewall: Qué é, para qué se utiliza. En qué nivel traballa.
 17. Puerta de Enlace o Gateway
 18. Pasarela
 19. Dirección física/hardware/MAC. Formato e qué dúas informacións codifica?
 20. Qué son algoritmos de enrutamento. Estáticos e dinámicos.
 21. Formato Paquete/Datagrama IP. Cita e comenta polo menos 4 campos.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.