| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Promoción de Sitios Web

Page history last edited by aguado 13 years, 8 months ago

 

Algúns consellos sobre promoción de páxinas web:

 

 • Utiliza tecnoloxías estándar. Ten especialmente en conta a accesibilidade do sitio, compatibilidade de navegadores, resolucións de pantalla, etc.
 • Escolle ben o título da cada páxina, é o que amosarán os buscadores e o nome có que se gardará a páxina nos favoritos ou marcadores.
 • Inicia a páxina con texto, preferentemente en formato título ou negrita.
 • Que o texto inclúa tódalas palabras clave posibles sen alterar a coherencia.
 • Nomear as páxinas con nomes coherentes e claves.
 • Dar nomes clave aos ficheiros de imaxes.
 • Proporciona sempre contido en texto alternativo ao contido visual de imaxes. Utiliza o argumento ALt nas etiquetas de imaxes.
 • Procura que a primeira páxina do sitio sexa lixeira para que cargue rápido.
 • Deseña un sistema cómodo e sinxelo de navegación do teu sitio web.
 • Difunde o sitio entre amigos, familiares e compañeiros e ten en conta os seus comentarios coma usuarios.
 • Engade o teu sitio web aos motores de búsqueda máis coñecidos: Google, Yahoo, etc.
 • Engade as etiquetas META en tódalas páxinas do sitio. Elixe ben as palabras clave e a descrición do teu sitio web.
 • Navega moito por Internet e aprende de outros sitios web.
 • Deseña logos e banners publicitarios e intercámbiaos con outras páxinas de contidos afíns.
 • Visita foros, blogs, etc e deixa comentarios coa túa dirección.
 • Non utilices técnicas abusivas coma o SPAM.
 • Asina os correos electrónicos que envíes coa dirección da túa web.
 • etc.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.