| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Promoción de Sitios Web

Page history last edited by aguado 14 years, 7 months ago

 

Algúns consellos sobre promoción de páxinas web:

 

 • Utiliza tecnoloxías estándar. Ten especialmente en conta a accesibilidade do sitio, compatibilidade de navegadores, resolucións de pantalla, etc.
 • Escolle ben o título da cada páxina, é o que amosarán os buscadores e o nome có que se gardará a páxina nos favoritos ou marcadores.
 • Inicia a páxina con texto, preferentemente en formato título ou negrita.
 • Que o texto inclúa tódalas palabras clave posibles sen alterar a coherencia.
 • Nomear as páxinas con nomes coherentes e claves.
 • Dar nomes clave aos ficheiros de imaxes.
 • Proporciona sempre contido en texto alternativo ao contido visual de imaxes. Utiliza o argumento ALt nas etiquetas de imaxes.
 • Procura que a primeira páxina do sitio sexa lixeira para que cargue rápido.
 • Deseña un sistema cómodo e sinxelo de navegación do teu sitio web.
 • Difunde o sitio entre amigos, familiares e compañeiros e ten en conta os seus comentarios coma usuarios.
 • Engade o teu sitio web aos motores de búsqueda máis coñecidos: Google, Yahoo, etc.
 • Engade as etiquetas META en tódalas páxinas do sitio. Elixe ben as palabras clave e a descrición do teu sitio web.
 • Navega moito por Internet e aprende de outros sitios web.
 • Deseña logos e banners publicitarios e intercámbiaos con outras páxinas de contidos afíns.
 • Visita foros, blogs, etc e deixa comentarios coa túa dirección.
 • Non utilices técnicas abusivas coma o SPAM.
 • Asina os correos electrónicos que envíes coa dirección da túa web.
 • etc.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.