| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Queixas e Incidencias

Page history last edited by Manuel_Lois 14 years, 2 months ago

Nesta páxina indicaranse tódalas queixas e incidaencias que vaian xurdindo durante o desenvolvemento das clases no Ciclo ASI no IES Leliadoura. Prégase escribir as incidencias en forma de lista, indicando a data, quen a escribe e unha descrición do problema.

 

 1. 22/09/2009 - Óscar Núñez: O proxector de ASI 2 fai moito ruido. (23/9/2009 - Mirarase de cambialo por un novo)
 2. 22/09/2009 - Alumnos ASI 2:  Precisamos cambio de teclado: as teclas afúndense, están moi duras e sucias. Ademais, os teclados non son ergonómicos xa que non posúen reposamuñecas. (23/9/2009 - Hai teclados novos mais non reposamuñecas compatibles)(24/9/2009 - Resolto)
 3. 22/09/2009 - Alumnos ASI 2:  Xabón nos baños: Pedimos xabón nos baños en primeiro lugar por motivos de hixiene, e en segundo, porque é unha das medidas preventivas propostas polo Ministerio de Saúde para evitar a Gripe A. (23/9/2009 - Pedilo en Conserxería)
 4. 22/09/2009 - Alumnos ASI 2: Hora dos equipos: Axustar a hora nos ordenadores. (23/9/2009 - Pendente de axustalo no servidor)(24/9/2009 - Resolto)
 5. 22/09/2009 - Alumnos ASI 1: Precisamos unha impresora que funcione. (23/9/2009 - Xa hai unha asignada pero estáse pendente de realizar unha reorganización de impresoras da sala de profes e administrativo)
 6. 22/09/2009 - Alumnos ASI 1: A porta de entrada da aula é moi dificil de abrir, asi que pedimos que se repara ou en caso de fallo irreparable que se sustitúa a mesma. (23/9/2009 - xa está avisado o secretario, estase á espera do carpinteiro)
 7. 23/9/2009 - Ana González: Estores para as fiestras pequenas de ASI 1, xa que reflexa a luz nos monitores. (23/9/2009 - Avisado o xefe de departamento. Propúxose tamén instalar estores translúcidos nas fiestras laterais)
 8. 23/9/2009 - Ana González: Separar as filas de mesas de ASI 1, que están moi xuntas e non deixan espacio para pasar. (23/9/2009 - Resolto)
 9. 24/09/2009- Iraima: Mi ordenador pierde constantemente la conexión de red. 
 10. 28/09/2009 - Alumnos ASI 1: Hai que crear canto antes os perfiles dos alumnos posto que non telos causa moitos inconvintes á hora de traballar.
 11. 2/10/2009 - Ana María Vidal: Estaría ben ter un banco xunta a ventana do pasillo dos ciclos de informática para esperar mentres chega o profesor/a.
 12. 24/09/2009 - Roberto Videla: O meu ordenador non garda o perfil local, e teño que poñer cada día os marcadores no navegador, e os iconos no escritorio. Ademais, poderíanse dar permisos polo menos para poder configurar o escritorio e a barra de Inicio rápido ó gusto de cada un. Non se vai a deixar de atender ou estropear os ordenadores por iso.
 13. 24/09/2009- Alumnos ASI 2: Se necesita papel higiénico para el baño, servilletas para limpiar las manos, jabón, arreglar los grifos ya que no se cierran.
 14. 2/11/2009 - ASI 2: Nos baños tan só se pon un rollo de papel hixiénico ó día, que ademais, é empregado para secar as mans
 15. 2/10/2009- Alumnos ASI 2: Necesitamos que se revisen las persianas de la clase porque no se cierran completamente y no podemos ver bien cuando utilizamos el proyector.
 16. 2/11/2009 - ASI 2: Por favor, que non poñan a calefacción tan alta, que igual nos cocemos [IRONIC mode off]

Comments (1)

Ana Vidal Santos said

at 12:45 pm on Sep 22, 2009

22/9/2009 NA AULA DE ASI 1 GUSTARIANOS TER UNHA IMPRESORA

You don't have permission to comment on this page.