| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

RAL - UD 1

Page history last edited by aguado 14 years, 3 months ago

<- Voltar a "Redes de Área Local"

Unidade 1. Introducción aos Sistemas de Comunicación.

 

Material Didáctico:

 

 

Blog do Alumn@:

 

Alta e configuración básica

 • Qué é un blog?
 • Alta en wordpress.com
 • O Panel de Administración
 • Nova Entrada
  • Texto, Enlaces, Imaxes, Vídeos, etc.
 • Nova Páxina “Acerca de…”.
 • Crear categoría “Redes”.
 • Crear enlaces aos blogs dos compañeiros da clase e do profesor.
 • Crear enlaces a Medios de Comunicación Tecnolóxicos: Seccións de tecnoloxía de El País, El Mundo, La Voz de Galicia, Barrapunto, Codicocero, Mancomun.org, etc.

 

<- Voltar a "Redes de Área Local"

 

Artigos Blogs UD 1:

Clasificar baixo categorías "Redes", "UD1"

 

Introducción ás comunicacións

1. Definicións: 

 • TIC
 • Telemática

2. Conceptos de transmisión e comunicación

 

Normas e asociacións de estándares

1. Xustificar a súa importancia.

2. Tipos de estándares

 • De facto
 • De iure

3. Listar algunhas organizacións enlazando a súa páxina en Internet

 

Liñas de Comunicación

1. Definicións:

 • Liña de comunicación
 • Rede de comunicación

2. Clasificación segundo a topoloxía

 • Multipunto
 • Punto a punto

3. Clasificación segundo o propietario

 • Privada
 • Pública
 • Adicada

 

Concepto de Circuito de Datos

1. Enlazar ou subir unha imaxe có diagrama

2. Definicións:

 • ETD
 • ECD
 • Canal/Liña de comuniación
 • Enlace de datos

 

Tipos de Transmisión

1. Definicións:

 • Sincronismo
 • Rendemento

2. Clasificación segundo o sincronismo

 • Asíncrona
 • Síncrona

3. Clasificación segundo o número de liñas de comunicación

 • Serie
 • Paralelo

4. Clasificación segundo o tipo de sinal

 • Analóxico
 • Dixital

 

Explotación dos Circuitos de Datos

1. Definicións:

 • Símplex
 • Semidúplex
 • Dúplex

 

Elementos dun Sistema de Comunicación

1. Definicións:

 • Emisor
 • Receptor
 • Transductor
 • Canal
 • Módem
 • Códec
 • Amplificador
 • Repetidor
 • Distribuidor
 • Concentrador
 • Conmutador
 • Antena
 • Velocidade de Transferencia. Unidade de medida e múltiplos.

 

A Rede Telefónica

1. Elementos da rede telefónica

 • Liñas de transmisión
 • Centrais de conmutación
 • Terminais

2. Definición

 • RDSI

 

Redes de Ordenadores

1. Definición:

 • Rede de ordenadores

2. Clasificación segundo a escala

 • LAN
 • MAN
 • WAN
 • PAN

3. Clasificación segundo a tecnoloxía de transmisión:

 • de difusión
 • punto a punto

4. Clasificación segundo a forma de ofreces servizos:

 • entre iguais
 • cliente - servidor
 • sistemas distribuidos

5. Clasificación segundo o medio de transmisión

 • Cableadas
 • Inalámbricas

 

Exames:

 

 

<- Voltar a "Redes de Área Local"

 

Outros Materiais:

 

 1. Codificación da Información.
 2. Operadores de comunicacións.
 3. Documental Código Linux.

 

<- Voltar a "Redes de Área Local"

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.