| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

RAL - UD 2

Page history last edited by aguado 14 years, 2 months ago

<- Voltar a "Redes de Área Local"

Unidade 2. Aspectos Físicos dunha Rede.

 

Material didáctico:

 

 

Artigos Blogs:

Clasificar baixo categorías "Redes", "UD2".

 

Conceptos Matemáticos

 • f(t)=Am * sen (wt+ɸ)
 • Citar e describir os parámetros.
 • Gráfico de función sinusoidal.

 

Conceptos físicos

 1. Ley de Ohm
 2. Ganancia, decibelios.
 3. Espectro dun sinal. Ancho de banda dun sinal. Ancho de banda dun canal.

 

Deformación dos sinais

 • Definir as 4 deformacións básicas, explciando porque se producen e se se poden arranxar e como facelo.

 

Espectro electromagnético

 1. Definición.
 2. Gráfico ou táboa dos sinais máis coñecidos.

 

Modulación

 1. Definición xeral. Orixe da palabra módem.
 2. Ŕazóns para modular. 

 

Multiplexación

 1. Definición.
 2. Tipos

 

Medios de transmisión

 1. Definición.
 2. Características a ter en conta.
 3. Tipos.

 

Cables de pares

 1. Estrutura
 2. Ventaxas:  facilidade de instalación, baixo coste.
 3. Inconvenientes: Sensibilidade ás interferencias, gran volumen, relativa baixa velocidade
 4. Técnicas para reducir as interferencias
 5. Tipos de conectores (RJ11, RJ45), cables (UTP, STP)
 6. Categorías máis usadas (3, 5, 5E)
 7. Gráfico estructura do cable
 8. Enlace ao artigo de Cómo facer cable de rede.

 

Cable coaxial

 1. Estrutura. Incluir gráfico.
 2. Características (ventaxas e inconvenientes).
 3. Uso (instalación LAN vellas, distribución de sinal de TV por cable).

 

Fibra óptica

 1. Compoñentes:  fonte de luz, medio, detector
 2. Características:  ventaxas, inconvenientes.

 

Rede eléctrica ou PLC

 1. Definición PLC.
 2. Uso:  en combinación con redes Wifi.

 

Medios non guiados

 1. Ventaxas e desventaxas.
 2. Citar e comentar algunha tecnoloxía:  infravermellos, bluetooth, Wifi, Wimax.

 

Tarxeta de Rede

 1. Características.
 2. Cómo se conecta ao equipo terminal e ao medio de transmisión.

 

Concentrador ou Hub

 1. Función.
 2. Características: ventaxas e inconvenientes.

 

Conmutador ou Switch

 1. Función.
 2. Características.

 

Enrutador ou Router

 1. Función.
 2. Algoritmos de enrutamento.

 

Módem

 1. Definición xeral tradicional.
 2. Interfaces de conexión
 3. Velocidade máxima datos 56 Kbps.
 4. Outras acepcións:  módem-ADSL, módem-RDSI, módem-cable.

 

Outros compoñentes físicos

 1. Transceptor, Rack, latiguillo, canaleta, roseta.

 

Topoloxías de rede

 1. Diagramas.
 2. Características:  Ventaxas e inconvenientes.

 

Cableado estruturado

 1. Definición.
 2. Ventaxas.
 3. Módulos.
 4. Definición de domótica.

 

Exames:

 

 

 

<- Voltar a "Redes de Área Local"

Outros materiais:

 

Artigos Blogs:

 1. O espectro electromagnético.
 2. Cómo facer un cable UTP.
 3. Esquema Medios de Transmisión.
 4. Rede de 2 equipos con cable UTP cruzado.
 5. Configuración de rede en Linux Ubuntu.
 6. Configuración de rede en Windows XP.
 7. Rede de varios equipos utilizando distintos switchs.
 8. Compartir carpetas en Windows XP e Linux Ubuntu.
 9. Rede utilizando tecnoloxía PLC.
 10. Diagrama da conexión a Internet.
 11. Enrutador: ficha técnica, foto, enlaces de descarga de manuales, guías, firmware.
 12. Conceptos básicos de redes WiFi
 13. Proveedores de material de rede.
 14. Topoloxías de rede.
 15. Cableado estructurado: Definición, ventaxas e módulos dos que se compón.
 16. Etiquetado e certificación do sistema de cableado.
 17. Estándar FDDI
 18.  

 

Outros:

 1.  Revisión Cableado ASI1.odt
 2. Internet na Cafetería do Leliadoura

 

 

<- Voltar a "Redes de Área Local"

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.