| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Rede de 2 equipos con cable UTP cruzado

Page history last edited by Roberto 15 years, 7 months ago

[REVISAR]

Para conectar dous equipos en rede, necesitamos facer un cable UTO cruzado. Unha vez feito, configuramos a rede en Linux ou en Windows, dependendo do sistema operativo que estemos empregando.

O ping é unha ferramenta que nos permite mirar  se a conexión que acabamos de configurar está ben feita. O ping envía uns paquetes de datos á dirección IP que lle ordenamos, e nel saennos reflectidos o tempo e os paquetes envíados positivamente.

Para realizar ping en linux, deberemos abrir “Herramientas de Red”, que se atopa en Sistema/Administración. Nel, iremos á pestaña de Ping. Nela, onde pon

dirección, poremos a dirección á cal lle queremos transmitir, e clickamos en ping.

 

diagrama2ping

 

 

 

Tamén podemos facer ping desde o Terminal, empregando o comando “ping (IP que queramos enviar).

En Windows, o comando ping actívase dende o Símbolo de sistema, e é do mesmo modo que no Terminal de Linux, é dicir, poñemos o comando ping e de seguido, a dirección IP que nos interesa.

 

 

 

Comments (1)

aguado said

at 11:14 am on Dec 10, 2008

Hai que faler de cómo se conectan os equipos, de que fai falla un cable cruzado, de cómo se configura a rede nos equipos e finalmente de cómo se comproba a conectividade mediante o Ping. O diagrama ten que ser máis detallado, indicando o nome dos equipos e as direccións IP dos mesmos

You don't have permission to comment on this page.