| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Redes de Área Local

Page history last edited by aguado 13 years, 6 months ago

Unidade 1. Introducción aos Sistemas de Comunicación.

 

Unidade 2. Elementos Físicos dunha Rede.

 

Unidade 3. Modelos de Referencia: OSI-TCP/IP.

 

Unidade 4. Redes en Linux

 

Unidade 5. Redes Windows

 

Unidade 6. Deseño de Rede

 

Práctica de Grupo

     Wikis, Equipo Servidor: Arranque Dual Ubuntu 10.04 Server, Windows 2008 Server

 

Exposición Servizos de Rede

 

 

Máquinas Virtuais: Ubuntu 10.04 Escritorio, Windows 7, Ubuntu 10.04 Server, Windows 2008 Server

 

 

Ubuntu 10.04 Escritorio

 

Lubuntu

 

 

IPS Dispoñibles

AULA ASI 1: 69.51.65.10 - 39

AULA ASI 2: 69.51.65.170 - 199

"UTILIZA LAS SIGUIENTES, PUEDE HABER MÁS SI LAS NECESITAS: 69.51.64.244, 245, 246, 248, 249"

 

Outros Temas:

 

 

Material:

 

Tipo de Material 
Marca / Modelo Propietario Prestado a / Localización
Router Wireless
Linksys WRT55AG
Depto. Informática
(IES Leliadoura)

Dispoñible / Tixosa

...  aovidal (15/3/2010 - 24/3/2010) 

PLC's
(x2)
Connection N&C / LPLE85
Depto. Informática
(IES Leliadoura)
Dispoñible / Tixosa
Router ADSL Wifi
Telefónica - ADSL Inalámbrico Donación Alumn@
(gmboga)
aguado (15/3/2010 ... )
Router ADSL Wifi
Telefónica - ADSL Inalámbrico
Donación Alumn@
(avsantos)
Dispoñible / Tixosa
Tarxeta Wifi USB   Depto. Informática
(IES Leliadoura)

Dispoñible / Tixosa

 

Tarxeta Wifi USB   Depto. Informática
(IES Leliadoura)
Dispoñible / Tixosa

 

Proveedores de material:

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.