| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Redes Windows

Page history last edited by aguado 14 years, 1 month ago

Windows 2008 Server

Instalación

Versións (Standard, Enterprise, Data Center)

Utilizarase a versión Enterprise

Requisitos mínimos.

Configuración Básica

 • Nome do equipo e Grupo de Traballo (require reinicio)

 

 • Instalación Mozilla Firefox

 

 • Windows 2008 en galego?

 

Configuración de Rede

 • Avtivar la detección de redes y el uso compartido de archivos
  • Nota VirtualBox: Non detecta pero pódese acceder ao equipo linux anfitrión con "\\nome_do_equipo" ->
   • Na axuda indícase explícitamente que ás veces Windows non pode detectar todos os equipos e dispositivos dunha rede. Windows non pode detectar equipos cunha ubicación "Pública".
   • Establecendo no W2008 Ubicación Privada tampouco detecta o equipo anfitrión. Precísase tamén o protocolo LLTD (Detección de topologías de nivel de vínculo)
 • Centro de Redes y Recursos Compartidos
  • Compartir y Detectar
  •  
 • Conexiones de Red
 • Firewal de Windows
 • Opciones de Internet

 

Usuarios e Grupos Locais

 

Compartir Carpetas e Impresoras

 

Controlador de Dominio

Controlador de Dominio (DC)

Active Directory (AD)

Instalación

 1. Agregar función Servicios de dominio de Active Directory
 2. Executar Asistente para la instalación de los Servicios de dominio de Active Directory (dcpromo.exe)
  1. Aviso seguridad para clientes Windows y no-SMB
  2. Nuevo Dominio en un nuevo bosque
  3. Nome do dominio raíz do bosque
  4. Nivel Funcional: Windows Server 2008
  5. Instalar Servidor DNS
  6. Recomenda pero non obriga a establecer unha configuración IP estática.
  7. En caso de integrar o servizo DNS nunha infraestrutura DNS preexistente require agregar nela unha delegación ao novo servidor. Neste caso non é preciso.
  8. Ubicación das carpetas da base de datos, rexistro e SYSVOL por defecto.
  9. Contrasinal de admin. del Modo de restauración de servicios de directorio
  10. Posibilidade de exportar arquivo de respostas para futuras instalacións
  11. Tras varios minutos a instalación está lista. (require Reiniciar)
  12. O seguinte arranque levaralle un pouco máis de tempo do habitual.

 

 

Usuarios y Equipos de Active Directory

 

Agregar un equipo ao dominio

 1. Crear a conta de equipo (éste paso é opcional)
  1. En Usuarios y Equipos de Active Directory -> Computers
  2. Có botón dereito elexir Nuevo->Equipo
 2. Iniciar sesión como administrador local no equipo cliente
 3. Configurar como servidor de DNS o DC ou algún outro servidor de DNS que poida resolver o nome do dominio.
 4. En Propiedades de Equipo configurar o nome de dominio.
 5. Solicitará identificación dun usuario con permisos para engadir o equipo ao dominio.
 6. Reiniciar 

 

Quitar un equipo do dominio

 1. Iniciar sesión como administrador local no equipo cliente
 2. En Propiedades de Equipo configurar o grupo de traballo en lugar do nome de dominio.
 3. Solicitará identificación dun usuario con permisos para engadir o equipo ao dominio.
 4. Reiniciar 

 

Configurar Carpeta Particular de Usuario

 1. Crear Carpeta Particular
 2. Compartila e dar permisos de escritura
 3. Abrir as Propiedades do usuario na solapa Perfil
 4. Configurar o dato de carpeta particular coa ruta de rede para a carpeta particular do usuario.
  Pódese utilizar a variable que se substituirá polo nome do usuario en cuestión.

 

Outros

 • Configuración de Seguridad Mejorada de Internet Explorer -> Activado por defecto
 • Filtro de Suplantación de Identidad (phising) -> Desactivar

 

Windows XP

 • Cambiar Nome de equipo. (Comando hostname)
 • Cambiar Grupo de Traballo.
 • Configuración TCP/IP: IP, máscara, porta de enlace, DNS. (Comandos: ipconfig, ping)
 • Explorar Rede.
 • Acceder a recursos compartidos: \\equipo\recurso
 • Compartición Simple de arquivos:
  • PublicoL: Só lectura para todo o mundo.
  • PublicoE: Lectura/Escritura para todo o mundo.
 • Consola MMC (Administración de Equipo):
 • Conectar Unidades de Rede
 • Compartir Impresora, Unidade de CD
 • Compartir Recursos con diferentes permisos a diferentes usuarios e grupos.

 


 

 

Windows 2003 Server

 • Instalar Windows 2003 Server
 • Configurar IP estática
  • (69.51.64.199/23)
  • Puerta de enlace (69.51.64.2)
  • DNS1 (69.51.64.199)
  • DNS2 (69.51.64.25)
 • Promocionar a Controlador de Dominio
  • Nome DNS: asi.org
  • Nome NetBios: ASI
  • Contrasinal administrador: abc123.
 • Usuarios e Equipos de Active Directory
  • Agregar equipo ao Dominio
   • Crear e editar contas de equipos no directorio.
   • Agregar equipo dende a estación de traballo.
  • Crear e editar usuarios.
 • Ficha de Usuario:
  • Nombre de inicio de sesión
  • Horas de inicio de sesión
  • Obligar a cambiar la contraseña
  • El usuario no puede cambiar la contraseña
  • La contraseña no caduca
  • Cuenta deshabilitada
  • Cuenta bloqueada
  • Fecha de caducidad
 • Configurar Directorio Particular dos usuarios.
 • Configurar Perfiles móbiles dos usuarios.

 

Directivas de Seguridade

 • Equipo
  • Directivas de cuenta.
   • Longitud mínima de la contraseña.
   • Las contraseñas deben cumplir los requerimientos de complejidad.
 • Usuario
  • Explorador de Windows
   • Número máximo de documentos recientes.
   • No mover los archivos eliminados a la papelera de reciclaje.
   • Mostrar diálogo de confirmación al eliminar archivos.
   • Quitar el menú Opciones de carpeta del menú herramientas.
   • Quitar el menú contextual predeterminado del Explorador de Windows.
   • Ocultar estas unidades especificadas en Mi Pc.
  • Menu de Inicio y Barra de Tareas
   • Quitar vínculos y accesos a Windows Update.
   • Quitar el menú Ejecutar del menú Inicio.
   • Borrar el historial de los documentos abiertos recientemente al salir.
   • Forzar menú de Inicio clásico.
   • Quitar del menú Inicio la lista Todos los Programas.
   • Quitar del menú Inicio el nombre de usuario.
   • Quitar el reloj del área de notificación del sistema.
   • Poner en gris los accesos del menú Inicio.
   • Quitar del menú Inicio Configurar acceso y programas predeterminados.
   • Impedir cambios en la configuración de la barra de tareas y en el menú Inicio.
   • * Agregar la casilla de verificación Ejecutar en espacio de memoria separado al cuadro de dialogo Ejecutar.
  • Escritorio
   • Ocultar y deshabilitar todos los iconos del escritorio.
  • Panel de Control
   • Prohibir el acceso al Panel de Control.
   • Aplicar estilo clásico del Panel de Control.
   • Quitar Agregar o quitar programas.
   • Ocultar la página Agregar o quitar componentes de Windows.
   • Quitar el elemento Pantalla en Panel de Control.
   • Impedir cambios en papel tapiz.
   • Impedir la agregación de impresoras.
  • Red
   • Prohibir el acceso a las propiedades de componentes de una conexión LAN.
   • Prohibir la configuración TCP/IP avanzada.

 

Comments (1)

aguado said

at 4:11 pm on Apr 28, 2010


Instalar

Configuración IP

Compartir carpeta Público

Acceso protexido por contrasinal

You don't have permission to comment on this page.