| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Novas de Actualidade

Page history last edited by aguado 13 years, 4 months ago

 

Crea un artigo no teu blog seguindo as seguntes instruccións:

  • Recopila enlaces a diferentes novas relacionadas cos temas de actualidade propostos.
  • Publica un listado de titulares (3 por cada tema como mínimo), indicando a fonte (medio ou blog do que proceden) e que sexan enlaces ás noticias nos medios correspondentes.
  • Redacta texto propio coas túas opinións se queres pero non te limites a copiar e pegar texto de outras webs (e menos aínda sen citar a fonte).
  • Ilustra o teu artigo con algunha imaxe ou contido multimedia

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.