| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Novas de Actualidade

Page history last edited by aguado 14 years, 4 months ago

 

Crea un artigo no teu blog seguindo as seguntes instruccións:

  • Recopila enlaces a diferentes novas relacionadas cos temas de actualidade propostos.
  • Publica un listado de titulares (3 por cada tema como mínimo), indicando a fonte (medio ou blog do que proceden) e que sexan enlaces ás noticias nos medios correspondentes.
  • Redacta texto propio coas túas opinións se queres pero non te limites a copiar e pegar texto de outras webs (e menos aínda sen citar a fonte).
  • Ilustra o teu artigo con algunha imaxe ou contido multimedia

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.