| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Protocolo IPv6

Page history last edited by Romero 14 years, 2 months ago

O protocolo IPv6 está destinado a sustituir a IPv4 xa que o limite de direccions de rede admisibles esta empezando a restrinxir o crecemento de Internet e o seu uso. IPv4 recoñece 232 direccions de rede fronte ao IPv6 que recoñece 2128 ou 340 sextillons de direccions. Esta é a principal causa do nacemento desta nova versión que consta das seguintes características:

  • Maior espazo de enderezamento. Consta dun tamaño de 128 bits en lugar de 32.
  • Formada por 8 grupos de 16 bits e escritos de forma hexadecimal (16 bits=4 dixitos decimais) e separados por dous puntos. Por exemplo: "21a9:b6cc:688d:a901:323e:8266:ef18:bb2f". Podense omitir os ceros a esquerda de cada grupo e os grupos que sean todo ceros.
  • Ten unha nova estructura de paquetes que é incompatible cos sistemas IPv4 (faise compatible mediante o encapsulamento do IPv4).
  • Formato da cabeceira mais simplificada. (Cabeceira IPv6 Cabeceira IPv4).
  • Soporte para o trafico dependente do tempo (voz e video).
  • Capacidade de extensión: permite engadir novas especificacións. 

Outras caracteristicas:

  • Autoconfiguración de enderezo. Soporte para atribución automática de enderezos nunha rede IPv6, substituindo o DHCP.
  • Consta dunhas cabeceiras de extensión para gardar información adicional.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.