| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Protocolo IPv6

Page history last edited by Romero 13 years, 3 months ago

O protocolo IPv6 está destinado a sustituir a IPv4 xa que o limite de direccions de rede admisibles esta empezando a restrinxir o crecemento de Internet e o seu uso. IPv4 recoñece 232 direccions de rede fronte ao IPv6 que recoñece 2128 ou 340 sextillons de direccions. Esta é a principal causa do nacemento desta nova versión que consta das seguintes características:

  • Maior espazo de enderezamento. Consta dun tamaño de 128 bits en lugar de 32.
  • Formada por 8 grupos de 16 bits e escritos de forma hexadecimal (16 bits=4 dixitos decimais) e separados por dous puntos. Por exemplo: "21a9:b6cc:688d:a901:323e:8266:ef18:bb2f". Podense omitir os ceros a esquerda de cada grupo e os grupos que sean todo ceros.
  • Ten unha nova estructura de paquetes que é incompatible cos sistemas IPv4 (faise compatible mediante o encapsulamento do IPv4).
  • Formato da cabeceira mais simplificada. (Cabeceira IPv6 Cabeceira IPv4).
  • Soporte para o trafico dependente do tempo (voz e video).
  • Capacidade de extensión: permite engadir novas especificacións. 

Outras caracteristicas:

  • Autoconfiguración de enderezo. Soporte para atribución automática de enderezos nunha rede IPv6, substituindo o DHCP.
  • Consta dunhas cabeceiras de extensión para gardar información adicional.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.