| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Packet Tracer

Page history last edited by Manuel_Lois 14 years, 4 months ago

 

Packet Tracer é unha ferramenta de aprendizaxe e simulación de redes da empresa Cisco Systems.

 

1. Instalación

2. Traducción do software

 

3. Exemplos:

 

Rede de 2 equipos

Rede cun hub

Rede cun switch

Router con 3 redes

Router con 2 redes

Rede Mallada

 

4. Titorial:

 

Deseña un diagrama de 3 equipos coas seguintes IPs [                     ] e uneos a través dun router

 1. Colocar os dispositivos no diagrama, elexir router xenérico baleiro. 
 2. Agregar os interfaces de rede ao router, neste caso Fast Ethernet RJ45.
 3. Conectar os equipos co router.
 4. Configurar as IPs dos equipos clickando sobre eles, indo a solapa Config e no interfaz de rede correspondente e damoslle un nome ao equipo.
 5. Activar e asignar IPs aos interfaces de rede do router, tendo en conta que dito interfaz ten que concordar co equipo ao que queremos conectar.

  eth0: 128.40.32.97/27

  eth1: 10.10.10.1/24

  eth2: 192.168.1.34/28

 6. Configuramos as portas de enlace nos equipos, a IP introducida debe ser a do interfaz do router co que se conecta.
 7. Agora configuramos a táboa de rutas.

a) Configuración IP de cada un dos interfaces do router.

b) Configura a porta de enlace en cada un dos equipos.

c) Configura a taboa de rutas estatica no router.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.