| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lubuntu

Page history last edited by Ana Vidal Santos 14 years, 1 month ago


Distribución

Unha distribución Linux e un conxunto de software acompañado do núcleo Linux que se enfoca a satisfacer as necesidades dun grupo especifico de usuarios. De este modo hay distribucións para fogares, empresas e servidores.

Para cal está  basada

Lubuntu e un proxecto relativamente novo que busca ofrecer unha distribución para equipos con poucos recursos, ca potencia da sua distribución base que é Ubuntu.

Para que tipo de uso está diseñada

Lubuntu  e un proxecto que intenta lanzar unha distribución derivada de Ubuntu que ten por lema "menos recursos e máis eficiencia enerxética", usando o xestor de escritorio LXDE

 O nome Lubuntu e unha combinación entre LXDE e Ubuntu. O xO xestor LXDE usa como o administrador de ventanas Openbox e intenta ser un sistema operativo que demande poucos recursos de RAM, CPU e e outros compoññentes, especialmente ideados para equipos portátiles de recursos limitados como netbooks, dispositivos móviles e computadores antigos. Con este ideal  o e esquema de desarrollo que posee, preseéntase como unha competencia a Xubuntu.

Requerimentos mínimos de hardware

 • OOs requerimentos de hardware de LXDE son similares os de Windows 98 (quizais un pouco máis altos). Un bello CPU Pentium II e suficiente.
 • Unha vez X11 e LXDE foi iniciado, o o uso total de memoria e de 45 MB en máquinas i386. Este valor poode ser máis alto ou máis baixoixo dependendo deas diferentes configuraciónsóns  doo sistema.
 • Mentrees LXDE non requere mellllor hardware, outras aplicacións sí o necesitan. Por exemxemplo, Firefox, e OpenOffice.org 2 son bastante devoradores de memoria. Así que e recomendable ter máis de 128 MB de memoria RAM.

 

Modelo de desarrollo Software libre e de código aberto
Última versión en probas 10.04 Beta estable.
2010.05.02
Núcleo Linux
Tipo de núcleo Monolítico
Interfaz gráfica por defecto LXDE
Plataformas soportadas i386, AMD64
Sistema de xestión de paquetes dpkg (Synaptic)
Método de actualización APT
Licencia GPL e outras
Estado actual En desarrollo
Idiomas Multilenguaxe
En español Sí. 

Instalación

Pasos  a seguir

 

Facer doble clik na imaxxen esquerda superior da pantalla

 1. Eleximos o idioma español damos => adiante 

 2. Eleximos a zona horaria España Madrid e damos => adiante

 3. Distribución de teclado seleccionamos España e novamente=> adiante

 4. Preparamos o espacio do disco e deixámolo como está sin máis particións  =>adiante

 5. Instalar. Poñemos os datos personais e a contraseña que queiramos =>adiante

 6. Listo para instalar. Comprobamos que estén ben tódolos datos e dámoslle a instalar.

 

Escritorio LXDE

LXDE e un entorno de escritorio libre para Unix e outras plataformas como Linux . LXDE e un proxecto que apunta a entregar un novo entorno de escritorio lixeiro e rápido. Non está diseñado para ser tan complexo como KDE ou Gnome, pero e bastante usable,  lixeiro, e mantén unha baixa utilización de recursos.

O xestor LXDE usa o administrador de ventanas Openbox e intenta ser un sistema operativo que demande poucos recursos de RAM, CPU e outros compoñentes, especialmente ideados para equipos portátiles de recursos limitados como netbooks, dispositivos móviles e computadores antigos , preséntase como unha competencia a Xubuntu.

 

Preferencias

 

Configuración de rede

 1. Pulsamos co botón dereito sobre o icono e damoslle a editar conexións.

 2. Sálenos unha pantalla cas conexións de rede do noso equipo, seleccionamos  a que queremos editar (eth0)  e  pulsamos editar.
 3. Na siguiente pantalla que aparece temos que seleccionar ajustes de IPv4
 4. Aparece unha nova pantalla na que podemos elexir entre configuración dinámica (DHCP) ou cambiar a Manual.  En ese caso podemos especificar  a dirección IP, a Máscara de Rede, a Porta de enlace e os Servidores DNS separados por unha coma.

 

 

Soporte de idioma

 1. Ir a preferencias e logo a  opción soporte de Lenguaje.

  

  
 2. Eleximos Español: Castellano (España) como primeira opción para o idioma das ventanas.

  
 3. A continuación  eleximos o formato para números , monedas e fechas tamén Español: Castellano (España).

 

Outras Preferencias

 

Aplicacións básicas

 

Xestor de ventanas

Openbox e un gestor de ventanas libre, dispoñible baixo licencia GPL .  Está diseñado para ser rápido e consumir unha mínima cantidade de recursos. Para conseguir esa lixeireza sacrifica algunhas funcións típicas en boa parte dos xestores de ventanas como por exemplo a barra de menú, a  lista de aplicacións en execución ou bordes redondeados nas ventanas. Pero a cambio ofrece outras posibilidades tales como menús xenerados dinámicamente capaces de ofrecer información variada.

 

Navegador web

 Chromium e o proxecto de software libre creado por Google e con participación comunitaria.  O obxetivo principal do proxecto e proporcionar un navegador  mais estable, veloz e seguro ademáis de incluir unha interfaz de usuario sencilla e eficiente.  O navegador de Google será o que encontraremos por defecto.

Procesador de textos e folla de cálculo

AbiWord e un programa procesador de texto, software libre, multiplataforma e con licencia GNU. Abiword caracterízase pola sencillez do seu interfaz e os baixos requerimentos técnicos que permiten usalo en equipos considerados xa obsoletos.

 Gnumeric e unha folla de cálculo libre que forma parte do entorno de escritorio GNOME. A súa intención e convertirse en unha alternativa a outras follas de cálculo como Microsoft Excel. O seu formato nativo e XML, comprimido con gzip. Tamén importa e exporta varios formatos de texto, como tablas HTML ou texto separado por comas.

 

Consola

 

Acedemos desde accesorios e Terminal.

 

 

 

 

Multimedia

Flash Player

GNOME Media Player e un reproductor para o noso escritorio Gnome. Visualmente  intégrase gráficamente moi ben co escritorio de Gnome.  Ademáis de ser bastante lixeiro, permite seleccionar calquera dos tres motores dispoñibles (Vlc, Xine o GStreamer) según as nosas necesidades ou gustos.

 

 

 

Reproducción videos música (códecs, mp3, mp4.

Entorno Gráfico

Accesorios

 

 

Gráficos

 

 

Ferramentas do sistema

 

 

Internet

 

 

Oficina

 

 

Son e video

 

 

Compartir carpetas

Acceder

Para acceder os recursos compartidos smb:// IP ou equipo /  recurso compartido

Exemplo para acceder a carpeta datos do equipo no que estamos

                          smb://localhost   e entramos no equipo

  dende outro equipo  smb://69.51.65.23/home/ana/datos

compartir

1. Temos que instalar o paquete samba desde synaptic.

      Ir a preferncias => Synaptic Package Manager e instalar samba.

2. A continuación creamos a carpeta que queremos compartir neste caso con nome datos.

3. Vamos a consola e escribimos o comando  sudo nano /etc/samba/smb.conf

4. Desplazamonos o final do manual e creamos o seguinte:

[datos]

path=/home/ana/datos

browseable=yes

public=yes

writable=yes

Despois de compartir unha carpeta e mellor reiniciar o equipo .

Para comprobar si esta ben compartida   smb://localhost

A continuación temos que cambiar os permisos no terminal  e darlle permisos de escritura  os outros con   chmod o+w datos.

Comprobar co comando  ls -l

PROBLEMAS Para actualizar as carpetas que creamos temos que reiniciar o programa File Manager par que se poidan ver.

Para evitar estes problemas vamos o xestor de paquetes e instalamos o Nautilus

          Preferencias => Synaptic Pakage Manager

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.