| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Exposición Servizos de Rede

Page history last edited by aguado 14 years, 1 month ago


Esta práctica consiste na investigación e posta en marcha de diferentes servizos de rede e a posterior exposición ao resto da clase. A actividade está orientada a ser realizada en grupos de traballo.

Estudiaranse os seguintes servizos:

- Servidor FTP

- Servidor LAMP

- Servidor Proxy

Cada grupo deberá desenvolver ademáis un artigo sobre o servizo en cuestión no seu propio wiki, artigo que servirá ademáis como guión para a exposición.

Índice de Contidos

1. Que é un servidor XXXX

2. Como funciona

3. Exemplos de software

3.1. Software cliente

3.2. Software servidor

4. Servidor (vsftpd, lamp, Squid)

4.1. Instalación

4.2. Configuración

5. Administración

6. Ligazóns de interese

7. Conclusións

Opinións e impresións persoais, dificultades e incidencias,

 

Anexo A. Presentación e exposición

Requisitos

 • Entre 15 e 30 minutos por grupo.
 • Cada membro do grupo deberá expoñer polo menos 5 minutos.
 • Recursos dispoñibles:
  • Material impreso para expoñer
  • Equipo cliente do profesor con proxector e software cliente instalado ou por instalar.
  • Equipo servidor do grupo cós servizos instalados e funcionando
 • Gravarase a exposición en vídeo para comentar e mellorar a expresión en público.

 

O guión

 • Facer un breve guión da exposición
  • indica o reparto de tempos e papeis de cada membro do grupo na exposición
  • Trata da facer unha exposición amena e entretida. (Algún chiste?)
  • Controla os tempos.
  • Engadir demostracións prácticas do explicado cando sexa posible.
 • Anotar Conclusións e posibles melloras trala exposición 

 

Consellos

 • Lingua: utiliza aquela na que te sintas máis cómodo: galego ou castelán
 • Procura falar lento, alto e con claridade, que se te entenda ben.
 • Trata de ler menos e de explicar máis. Para isto precisarás coñecer ben o material que vas a expoñer. Isto e dispoñer dun guión claro darache máis seguridade na exposición e menos nervios.
 • Fala cara o público. Se mirar ao público fai que teñas máis nervios, un truco que podes utilizar é mirar a un punto distante, por exemplo no fondo da clase.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.