| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Estadía en A Navalla Suíza

Page history last edited by aguado 13 years, 9 months ago


 

Sobre a A Navalla Suíza

 

Web: http://anavallasuiza.com/

Correo electrónico: equipo@anavallasuiza.com

Teléfono: +34 981939324

Dirección: Rúa das Hedras, 4, 2ºO 15895 O Milladoiro, Ames. A Coruña, Galicia (Spain)

 

Proxecto actual: Rede Nasa http://redenasa.tv/

 

Subversion

 

Subversion é un software de control de versións (CVS). Trátase dunha aplicación cliente-servidor libre e líder nesta categoría de software. É o utilizado por A Navalla Suíza nos seus proxectos.

 

Webs oficiais:

 

Instalación en Ubuntu dende os repositorios oficiais (Centro de Software, Xestor de Paquetes Synaptic):

 

aptitude install subversion

 

Comandos Subversion

checkout:  descarga inicial dun proxecto. Inclúe directorios .SVN. Versión abreviada do comando co

export: Para crear unha versión limpa dun repositorio (sen .SVN)

update: Actualizar o repositorio.

commit: Enviar modificacións.

 

Descargar o repositorio inicial

Sintaxe: svn co URL_Repositorio Carpeta_Destino

 

svn co https://redenasa-svn.anavallasuiza.com/repo redenasa

 

Outros CVS's

 

 • Git: Utilizado polo framework CakePHP

 

Guías e software de documentación de proxectos

 

 

 • ReadySET: (http://readyset.tigris.org/es/)   ReadySET es un proyecto open-source para producir y mantener una librería de plantillas reutilizables para ingeniería de software. Útil para documentar un proxecto sen olvidar ningún apartado nin detalle importante. Consta dunha serie de plantillas XHTML/CSS editables. Tamén existe a versión de pago ReadySET Pro http://www.readysetpro.com/download.html  

 

Editores Web

 

 

Frameworks PHP

 

CakePHP

 

 • Documentación

 

Titorial Blog en 15 minutos 

 

Activar Módulo Rewrite no Servidor Apache:

Instalar módulo de Apache mod_rewrite serve para modificar as URL's.

 

 1. sudo a2enmod rewrite            // Activa o módulo
 2. /etc/init.d/apache2 restart      // reinicia o servidor
 3. Pódese comprobar que está instalado mediante a función phpinfo();

 

Titorial aplicación simple con autenticación

 

Cake Bake

Cake Bake é un xenerador de código para o framework CakePHP

 

 1. Require instalar o paquete php-cli
 2. Lánzase executando o comando: ./cake bake

 

Outros Frameworks:

 

phpCan

 

 1. Instalación e configuración
  1. http://book.cakephp.org/es/view/917/Apache-and-mod_rewrite-and-htaccess
  2. http://book.cakephp.org/es/view/911/Permissions
 2. Estrutura de directorios
 3. Primeira páxina web
 4.  

 

Wiki

Para documentar PHPCan, o framework desenvolto por A Navalla Suíza, e outros proxectos I+D+C instalouse un wiki de MediaWiki.

 

MediaWiki é un software libre colaborativo, deseñado orixinalmente para a Wikipedia, e que permite a edición colectiva de documentos utilizando un sinxelo sistema a través do navegador web. Como moitos outros exemplos de software libre está dispoñible en múltiples idiomas, incluido o galego.

Para instalar un wiki de MediaWiki requírese ter instalado un servidor web (Apache) con PHP e un xestor de BD como Mysql ou PostgreSQL. Pódense atopar instrucións detalladas para a instalación na web de MediaWiki.

 

Datos de acceso ao wiki A Navalla Suíza:

URL: http://idc.anavallasuiza.com/wiki/index.php/Portada

Usuario: oscaraguado

 

Ligazóns e Glosario

 • SCRUM: Metodoloxía de xestión do traballo
 • CMM - CMMI: Modelo de calidade de software
 • UML: Linguaxe Unificado de Modelado
 • Modelo Entidade Relación:  Ferramenta de modelado de datos nun sistema de información.
 • Métrica: Metodoloxía de Planificación, Desenvolvemento e Mantemento de Sistemas de Información.
 • CVS
 • Ctags
 • Framework
 • CakePHP
 • MediaWiki
 •  

 

Anexo A. Calendario

 1. 3 de Xuño: Inicio.
 2. 8 de Xuño: CakePHP.
 3. 15 de Xuño: CakePHP. 
 4. 22 de Xuño: MediaWiki.
 5. 30 de Xuño: phpCan
 6. 8 de Xullo: phpCan
 7. 15 de Xullo: Web estática con phpCan
 8. 22 de Xullo: phpCan e BD's. Creación da BD.
 9. 27 de xullo: Recuperación de Datos
 10. 30 de xullo: Finalización

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.