| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Aula Audiovisual

Page history last edited by Ana Vidal Santos 14 years, 4 months ago

Descrición

Imos montar unha pequena rede de ordenadores na Aula Audiovisual e  de Usos Múltiples.

Describimos aqui o sistema informático . Contará con 2 ou 3 equipos para proxeccións audivisuais, con conexión a Internet, edicion de audio e video, etc... .Os ordenadores conectámolos entre sí  con un Switch. Tamén contamos con un proxector conectado aos equipos para visualizar películas, curtametraxes, etc.

Diagrama

Hardware

Utilizaranse equipos antigos das aulas de informática do ciclo de ASI.

 

Estes equipos teñen as seguintes caracteristicas Hardware:

  • Microprocesador: AMD Athlon 2200+ 2.2 GHz
  • Disco Duro de 160 GB
  • Memoria Ram 1GB

[Breve ficha del equipo/s]

Instalación

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.